Τ: +30. 22510 47241 | email: info[at]olvia.gr

Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές κάτω απο ελεγχόμενες συνθήκες

Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές κάτω απο ελεγχόμενες συνθήκες

Translate »