Τ: +30. 22510 47241 | email: info[at]olvia.gr

Τυποποίηση Ελαιόλαδου

Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές κάτω απο ελεγχόμενες συνθήκες

Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές κάτω απο ελεγχόμενες συνθήκες

Γεμιστικό Μηχάνημα

Γεμιστικό Μηχάνημα

Ετικετέζα

Ετικετέζα

Τοποθέτηση των προϊόντων σε χαρτοκιβώτια

Τοποθέτηση των προϊόντων σε χαρτοκιβώτια

Παλέτες προϊόντων για αποστολή σε πελάτες

Παλέτες προϊόντων για αποστολή σε πελάτες

Translate »