Τ: +30. 22510 47241 | email: info[at]olvia.gr

Καλλιέργεια Ελιάς

Ελαιώνας

Ελαιώνας

Με πρώτη μας ύλη τον καρπό από τις ποικιλίες ελιάς του τόπου μας (αδραμμυτινή και κολοβή) που καλλιεργούνται με σύγχρονες μεθόδους και εφαρμόζοντας πιστά τους κανονισμούς για τη βιολογική καλλιέργεια αλλά και με σύμμαχο το μικροκλίμα της περιοχής και τις εδαφολογικές συνθήκες στοχεύουμε στην παραγωγή προϊόντων  υψηλής ποιότητας.

Translate »