Ελαιοπερίβολα Οικογένειας Τζωρτζή

Σχετικά με εμάς

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα ελαιοκτήματα, το ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο των Ελαιοπερίβολων της Οικογένειας Τζωρτζή πιστοποιούνται:

  • Από τον οργανισμό ΔΗΩ, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική καλλιέργεια και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007.
  • Από την AGROCERT που παρέχει πιστοποίηση στην παραγωγή ελαιολάδου προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.)
  • Το ελαιοτριβείο πιστοποιείται με ISO 22000
    *Σε φάση ίδιας πιστοποίησης είναι και η τυποποιητική μονάδα της επιχείρησης.
  • Ανήκει στα μητρώα των πιστοποιητικών επιχειρήσεων ελαιολάδου του Υπουργείου Γεωργίας ως «Επίσημη Τυποποιητική Επιχείρηση» με πιστοποιητικό αριθμό/κωδικό (EL40-153)
awards